Litt om metallsøkeren...

Siden det verken var aktuelt å bytte kjerring eller kjøpe motorsykkel i forbindelse med 40 årskrisa gikk jeg heller til det heller uvanlige skritt å investere i en metallsøker. Valget falt på en Whites DFX, og det er bare å innrømme at det er brukt atskillige timer på marker, idrettsplasser og rundt skoler de to siste årene. Etter å ha pella opp ett tusentalls nyere mynt første året løsna det i år nr to, og skillingene begynte å dukke opp. Erfaring med søkeren og forståelse for hvor, og hvordan man burde søke var nok utslagsgivende her.
Siden jeg er ganske så alene om å drive med dette her i området er det er nok mange som har lurt på hvilken "tulling" det er som vandrer hvileløst att og frem på markene, og at man gidder når det er så mye bra på TV... Vel; hver sin lyst: trim, frisk luft og utrolig spennende er argumenter som holder for min del!

I tillegg til standardplata til DFX'en er det blitt en DD1400, en HotShot og en 4X6 DD coil etter hvert. Alle disse har bevist sin dugelighet med fine funn!

Høsten 2009 ble søkerutvalget utvidet med en Minelab eTrac.
Dette er en av de nyeste og mest avanserte søkere på markedet. Blant annet har den mulighet for tilkobling til pc for redigering av søkeprogrammer. Etter å ha brukt standardplata et år ble SEF-platene 6x8 og 12x15 anskaffet. Spesielt SEF 6x8 er en fantastisk plate som er ypperlig på områder med mye rask.

Av utstyr ellers kan nevnes:
Predator Excelsior hodetelefon, Detectorpro Uniprobe hodetelefon med probe og Koss UR30 hodetelefon.
Garret Pro Pointer
, Whites Bullseye probe og VibraProbe.

Driver man med metallsøking er det helt avgjørende å kjenne til kulturminneloven. Den sier blant annet: Gjenstander eldre enn 1537 og mynter fra før 1650 er innleveringspliktig. Andre funn kan beholdes, men hvis det er snakk om verdifulle eller spesielle funn skal selvfølgelig grunneier informeres.
All søking skal foregå med grunneiers tillatelse og det er særdeles viktig å holde seg unna områder som er registrert som kulturminner.