Innleverte funn
Selv om det aller meste man finner er av nyere dato så vil det før eller siden dukke opp gjenstander som man enten er i tvil om er innleveringspliktig eller som helt klart er det i henhold til kulturminneloven. Gjenstander fra før 1537, mynter fra før 1650 samt samiske gjenstander eldre enn 100 år er innleveringspliktig.
Gjenstandene nedenfor er innlevert Tromsø museum eller innlevert / registrert hos Myntkabinettet.
Gjenstander
Fibel
Innlevert Tromsø museum

Ikke datert enda

Spenne
Innlevert Tromsø museum

Ikke datert enda

Hengelodd?
Innlevert Tromsø museum

Funnet i pløyelag
Lengde ca 4 cm
Støpt av en legering der blant annet bly er benyttet.

Link til beskrivelse av gjenstanden

Fibel
Innlevert Tromsø museum

Funnet i pløyelag
Datert til eldre jernalder og dermed mellom 1.800 til 2.000 år gammel.
Funnet på det som i dag er dyrket mark.
Antas å være fra en branngrav siden den virker å være påvirket av varme.

Link til beskrivelse av gjenstanden

En fibel er en slags spenne som ble benyttet enten til pynt eller for å holde klesplagg i sammen.


Mynter
   
Hvid Christian 1
Registrert Myntkabinettet

Preget i Malmø i perioden 1448 - 1481

Da mynten ikke regnes som sjelden har jeg fått beholde den.

2 skilling 1625
Registrert Myntkabinettet

Da mynten ikke regnes som sjelden har jeg fått beholde den.

2 skilling 1644
Registrert Myntkabinettet

Da mynten ikke regnes som sjelden har jeg fått beholde den.

2 skilling 1649
Registrert Myntkabinettet

Da mynten ikke regnes som sjelden har jeg fått beholde den.

 
2 skilling 1649
Registrert Myntkabinettet

Da mynten ikke regnes som sjelden har jeg fått beholde den.