Metallsøkerfunn fra Troms


På disse websidene vil en del funn gjort med metallsøker i Troms bli uhøytydelig presentert. Det aller meste er ting og tang som må betraktes som vanlige metallsøkerfunn fra 1600-tallet og frem til slutten av 1800-tallet. Det er nesten unngåelig at det innimellom dukker det opp funn som er, eller kan være, fra før 1537. Slike funn er omfattet av kulturminneloven og skal innleveres nærmeste museum. Under lenken Innleverte funn nedenfor presenteres gjenstander som er innlevert Tromsø Museum eller Myntkabinettet
   
All søking er gjort i henhold til gjeldene lover og regler og med grunneiers tillatelse. Identifisering er gjort etter beste evne, men feil utelukkes ikke!
Hvis du har kommentarer, spørsmål eller kanskje informasjon som kan identifisere enkelte funn så ta gjerne kontakt!
Informasjon om metallsøking som hobby finner du på sidene til Norges Metallsøkerforening